Árnyékkormány: Sportügyek

2008.05.17. 21:18 morpho

Igen tisztelt Árnyékkormány, tisztelt Miniszterelnök úr!

Bár a sport kérdéseivel inkább csak közvetetten foglalkoztam az elmúlt években, úgy gondolom, hogy kapcsolataim és a témában szerzett tapasztalataim birtokában hasznos tagja tudok lenni a kormánynak.

A magyar sport kérdése olyannyira bonyolult és összetett, hogy nem is csoda, hogy az OTSH kimúltával a rendszerváltás óta regnáló kormányok egyike sem tudta igazándiból a sport témakörét szakmailag megnyugtatóan kezelni.

Ezért vagy súlytalan minisztériumok kezébe adták a kérdést Horváth Balázstól Deutsch Tamáson át egészen Gyurcsányig, vagy megpróbálták betuszakolni valamelyik minisztérium alrendszerébe. Mivel a magyar sport ügye rengeteg minisztériumot érint, ezért önálló tárca felállítását nem javasolnám.

A témát két szempontból érdemes megközelíteni. Külön kell választani az egészséges életmódra nevelés, tömegsport irányába tett kormányzati intézkedéseket, valamint az élsport állami támogatását.

Egészséges életmódra nevelés, tömegsport
A magyar társadalom átlagéletkora kritikán aluli az Európai Unió viszonylatában. Ennek okai nem csak az egészségügyben, hanem a társadalom általános életmódjában is keresendők. Az alapvető problémát az jelenti, hogy az információs társadalom hatásai jelentősen gyengítették a sport legitimitását. Véget ért az a korszak, amikor iskola után a gyerekek tömegével focizni jártak a térre, hiszen már az általános iskola alsó osztályaiba járók is alig várják, hogy leülhessenek a pc, vagy a játékkonzol elé.

Ezt az állapotot megváltoztatni gyakorlatilag lehetetlen, ezért erre nem is tennék kísérletet. Az egészséges életmódra és a sport iránti elkötelezettségre nevelés kormányzati lehetőségeit kizárólag az iskolán keresztül látom megvalósíthatónak. Ehhez azonban meg kell vizsgálni a jelenlegi helyzetet. Az általános iskolákban a megszabott heti óraszám nem teszi lehetővé, hogy heti három testnevelés óránál többet betuszkoljanak a tantervbe. Egyszerűen nincs rá órakeret.

Az iskolán keresztüli egyéb sportolási lehetőség kizárólag tanítás után valósulhat meg. A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a gazdagabb, (fővárosi, nagyvárosi) modern tornateremmel felszerelt iskolák számtalan sportágban biztosítanak sportolási lehetőséget különböző szakkörök keretében. A gyerekek beiratkozhatnak a focitól a cselgáncson keresztül a ritmikus sportgimnasztikáig szinte bármire. Csakhogy ezek a szakkörök nem ingyenesek, sőt, átlagban havi 5-6 ezer forintba kerülnek.

Ez már önmagában is szegregációt okoz, hiszen a jómódú családok gyermekei élhetnek csak a lehetőséggel, a csóró gyerekek kvázi teljesen kiszorulnak ebből. A másik probléma, hogy ezeket a sportszakköröket jellemzően külsős cégek (edzők, tanárok) működtetik, akik bérleti díjat fizetnek az iskolának a tornaterem délutáni használatáért.

A sportszakköri tevékenységet teljesen feketén, a számlaadás kikerülésével végzik, magyarán a szülő fizet a sportszakkörért, a bevétel után a működtető egy kanyi adót nem fizet, az iskola pedig szintén adómentesen, papír nélkül szedi be a tornaterem bérleti díját.

Ha ezt a feketén szerzett jövedelmet megfognánk, és a szereplőket belekényszerítenénk az adó megfizetésébe, akkor az állami pluszbevételekből támogathatóak lennének azok a gyerekek, akiknek szüleik nem képesek a sportszakkör díját előteremteni. Megvalósítható lenne továbbá az is, hogy az állami tulajdonban lévő iskolák lemondjanak a terembérleti díjról, így jelentősen csökkenhetne az egyes gyerekek után fizetendő sportszakköri díj. Ezt a rendszert azonban csak a pénzügyi, valamint az oktatási tárcával közösen lehet kidolgozni.

Ugyancsak súlyos probléma az úszásoktatás struktúrája Magyarországon. Néhány fővárosi vagy nagyvárosi iskolában ugyan átlagosan heti egy alkalommal elviszik uszodába a tanulókat, de az uszodák alacsony száma miatt a legtöbb iskolában csak bizonyos évfolyamok járnak úszni, a kisvárosokban, falvakban pedig még azok sem. Mivel nincs elég uszoda Magyarországon, ezért a gazdasági tárca segítségével közösen kell döntenünk arról, hogy a kistérségi iskoláknak közös uszodát építünk inkább, avagy ezt a pénzt helyi infrastrukturális fejlesztésekre (útépítés) költjük. A dilemma óriási, hiszen elméletben mindkettőre szükség van.

Néhány szó a tömegsportról.
A magyarországi tömegsport működik is, meg nem is. Az, hogy minden évben egyszer a Cahllenge day keretében versengjenek az ország iskolái, hogy ki hány órát focizik egyhuzamban, vagy hány falu vesz részt az éjszakai futóversenyen, nagyon klassz dolog, de az év fennmaradó 364 napján az iskolai tömegsport gyakorlatilag nem létezik.
Természetesen vannak országos rendezvények, mint pl. a Balatonátúszás vagy a májusi futóversenyek, de ezek jellemzően magáncégek által szponzorált, többnyire nevezési díjhoz kötött események, amelyeken motiváció híján jóval kevesebben vesznek részt, mint az kívánatos lenne. Abban az esetben el tudnám képzelni az iskolák állami támogatását ezeken a rendezvényeken, ha a résztvevő diákok valamilyen plusz juttatást kapnának a sportteljesítményért.

Például aki általános iskolásként átússza a Balatont vagy lefutja a maratoni távot, élvezzen valamilyen előnyt a középiskolai felvételin. Mivel öt kilométert nem lehet edzés nélkül leúszni, mint ahogy 42 kilométert lefutni sem, ez ösztönzőleg hathat a rendszeres sporttevékenységre. Természetesen ez is csak az oktatási minisztérium egyetértésével valósítható meg.

Kerékpár
Több önkormányzatnál már tapasztalható az a jelenség, hogy a kerékpár használatára próbálják ösztönözni vagy szoktatni a lakosság jó részét. Ehhez természetesen sokkal több kerékpárútra van szükség. A cél elérésében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a társadalom jelentős része magát a biciklit sem tudja beszerezni. (Itt természetesen nem a vidéki kocsmából lámpa nélkül hazafelé kerekező munkanélküliekre gondolok.)

Abban az esetben, hogy ha a nagyvárosokban, amikor csak tehetik, biciklivel közlekednének az emberek, a megtakarításból, a jelenlegi tömeközlekedési tarifák mellett, mintegy 3-4 hónap alatt meg lehetne venni a kerékpárt. Aki ezt a megoldást választaná, főleg nagycsaládosok esetében, kaphatna valamilyen formájú állami, önkormányzati támogatást a bérlet kiváltására. Beszállhatna az állam továbbá ingyenes, őrzött biciklitároló biztosításával vagy kedvezményes kerékpárbérlési lehetőséggel. (Az egyik budapesti kerületben már az is felmerült, hogy a kerület által megvásárolt kerékpárok ingyen elvihetők, majd használat után leadhatók. A jelenlegi magyar mentalitás miatt azonban ezt a lehetőséget még korainak érzem.)

Felemelném továbbá a nagyvárosok központi területeinek (belváros) autóval való megközelítésének tarifáját, kvázi jelentős összeget szednénk be azoktól, akik a belvároson autóval akarnak áthaladni. Az ebből befolyt összeget szintén a városi kerékpár-közlekedés fejlesztésére fordítanám. Összefoglalva: a kerékpár népszerűsítése és tömeges elterjedése csökkentené a tömegközlekedési járművek sűrűségét, csökkentené a belvárosi dugókat és jelentősen javítaná a légszennyezettségi mutatókat. A koncepció a közlekedési és a környezetvédelmi tárcával együtt dolgozható ki.

Élsport
Az élsport Magyarországon gyakorlatilag két részből tevődik össze. Van a labdarúgás, valamint az összes többi sportág. A labdarúgás kérdéséhez nem egyszerű a kormányzatnak hozzányúlni, hiszen az MLSZ független szervezet, választott elnökkel, és elméletben a klubok befizetései tartják el. Ezért igazándiból csak javaslatot tennék a labdarúgó szövetség felé a magyar foci megújításához.

A magyarországi labdarúgó klubok véleményem szerint egy fillér állami támogatást se kapjanak, hanem szerezzenek szponzorokat, szurkolókat, befektetőket, és éljenek meg a piacról. Felmerül a kérdés persze, hogy egy ilyen kis országban szükség van-e ennyi labdarúgó klubra, illetve meg tud-e élni ennyi csapat a piacról. Véleményem szerint nem. Mivel a magyar labdarúgás mind klub, mind válogatott szinten haldoklik, ezért a foci jövőjét gyökeresen új alapokra kell helyezni.

A klubok az utánpótlás-nevelésre igényelhetnének állami támogatást. Utánpótlás-nevelés alatt arra gondolok, hogy a fiatal srácok normális körülmények között edzhessenek (öltöző, zuhanyzó, pálya, kapu, edző, labda biztosítása), és a klubok a kiemelkedő tehetségeket külföldi csapatoknak adnák el. Az így befolyó összegből az egyesület fenn tudná tartani magát, valamint a vidéki szegénysorban élő vagy roma származású gyerekek, amennyiben tehetségesek, kitörési lehetőséget kapnának a kilátástalan helyzetükből. Még azt is el tudnám képzelni, hogy a szociális és családügyi minisztériummal egyeztetve a kizárólag segélyből élő, roma családok a segély egy részét csak abban az esetben kapnák meg, ha gyerekeik rendszeresen megjelennének az edzésen. A külföldre eladott tehetséges légiósokból pedig össze lehetne állítani egy versenyképes magyar labdarúgó válogatottat.

Ehhez kapcsolódik a magyarországi foci-eb pályázat többszörös sikertelensége is. Lássuk be, hogy Magyarország anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé egy ilyen sportesemény megrendezését, hiszen a lengyel-ukrán győztes eb-pályázat is csak a kihirdetés napján okozott örömöt az adott országokban, azóta már mindkét országban szembesültek a megrendezés szörnyű anyagi nehézségeivel. A magyarországi eb-pályázatokon csak azok jártak jól, akik több 10 milliós tételekért megírták őket, miközben már a benyújtás pillanatában tudtuk, hogy az egészből nem lesz semmi.

Ugyanez a helyzet a budapesti olimpiai megrendezésével, amely egyrészt a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte lehetetlen, másrészt pedig tudjuk jól, hogy ilyen kis országoknak nem szoktak nyári olimpiai rendezési jogot adni. (Két kivételt tudok mondani: Helsinki és Athén. 1952-ben azonban még nem volt ennyi pénz a sportban, 2004-ben pedig a görögök a történelmi gyökerek miatt kapták meg a rendezést.) Ennek ellenére jó kezdeményezésnek tartom a Budapesti Olimpiáért Mozgalmat (BOM), mert az olimpiai eszmét és a sport kérdéseit folyamatosan napirenden tartja.

Az olimpiával rá is térnék a labdarúgáson kívüli többi sportágra. Állítólag egy olimpián a részvétel a fontos, nem a győzelem. Ezzel egyáltalán nem értek egyet, nem látom értelmét annak, hogy az olimpiai kvótát megszerző sportolók csak azért, hogy Magyarország is képviselve legyen a díjugratásban egy 56. helyezéssel, az államnak az utazás és a kint tartózkodás költségeit megérné kifizetni. Lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de én csak azokat a sportolókat vinném ki az olimpiára, akik reálisan pontszerző hely közelébe kerülhetnek. Lássuk be, hogy a magyar embereket nem igazán hozza izgalomba egy triatlonista 26. helyezése, mert ők a vízilabda válogatott győzelméért szurkolnak. Azoknak az olimpikonoknak azonban, akik pontokért vagy érmekért versenyeznek, minden állami támogatást meg kell adni, amire szükség van.

Elfogadhatatlan az, hogy az olimpiai bajnok sportlövő Igaly Diána nem tud normálisan edzeni, mint ahogy az is, hogy az éremesélyes országúti kerékpáros Bodrogi László tizedannyi támogatást sem kap a magyar államtól, mint külföldi versenytársai. A dolog azért szörnyű, mert az egyébként teljesen sikertelen labdarúgás jelen állapotában is sokkal több embert érdekel, mint a rendkívül sikeres kajak-kenu, vívás, vagy öttusa. Ezekre a sportágakra csak akkor figyelnek oda, ha éppen olimpia van. Mivel azonban az érmeket ők szállítják, nem pedig a focisták, ezért a magyar nemzeti öntudat erősítésének érdekében az államnak támogatnia kell őket.

Fenti sorokat a kormány számára készült vitairatnak szánom, hiszen mint kitűnik, rengeteg minisztérium közös munkájával lehet csak a magyar sport jelenlegi helyzetén javítani.

morpho - sportért felelős államtitkár (Nem vagyok elég okos abban, hogy melyik minisztériumhoz lehetne ezt kapcsolni, hiszen a fenti dolgozatban jó néhány tárca neve felmerült.)

22 komment

Címkék: sport egészségügy árnyékkormány dr morcz

A bejegyzés trackback címe:

https://republicator.blog.hu/api/trackback/id/tr6474542

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Dr.Stein (törölt) · http://republicator.blog.hu/ 2008.05.18. 05:36:35

Hello! Sajnos ehhez a témához egy szót nem tudok hozzászólni, mert a sportot nem űzöm és nem is érdekel. Viszont pl. a fociba a befektetett pénzt számolatlanul látom dőlni, míg egyes sportágak (pl. paintball) művelői örülhetnek, ha nem tiltják be őket.

Aztán odakerül valaki a miniszteri posztra, villant egyet a sportolókkal, kiosztja a manit és minden marad a régiben. Közben pedig európa egyik legkevesebb mozgó népe vagyunk.

Tehát nem tudok hozzászólni vagy érvelni.

Dr.Stein (törölt) · http://republicator.blog.hu/ 2008.05.18. 05:38:54

Ja, az előbbiek fényében ettől a mondattól "Ha ezt a feketén szerzett jövedelmet megfognánk"
hangosan ordítanék, hiszen még több pénzt lopna el tőlem az állam, hogy köcsög fociegyesületi vezetők tízmillás fizetésére költse.

szeged.liberty 2008.05.18. 07:12:30

Szia!
Én nem tartom helyesnek, hogy megtiltsák az iskolai tornatermek bérbeadását! Egyrészt anyagi okokból, másrészt még az a minimális "vállalkozói szellem" is eltűnne az iskolákból, amit most van. Legyen inkább az adóztatás, de csak a bérbevevőt terhelje.

Rorgosh 2008.05.18. 10:37:03

Az egész sportügyben hatalmas előrelépés lenne a foci állami támogatásának megszűnése...

Corry 2008.05.18. 10:39:58

A tornatermeket is meg kell adóztatni, mert az adómorál nagyon fontos. Más kérdés, hogy egy tornateremre ki lehetne vetni egy általányadót, amivel a suli letudta az egész adó kérdést. Ja az összeg ne legyen túl nagy se, de legyen meg, mert ne legyen adózatlan terület.

Rorgosh 2008.05.18. 10:49:44

Ok, csak akkor ne írj elő bevételi kötelezettséget az iskolák számára mint most van....

morpho 2008.05.18. 17:51:55

Az a probléma ezzel a tornaterembérlettel,hogy a bérbeadó (iskola) összekacsint a bérlővel(sportszakkör) és a pénz zsebből zsebbe vándorol.Azt sem tudjuk pontosan,hopgy az iskolában ki veszi át és mit csinál vele.Az esetek többségében még szerződés sincs az iskola és a bérlő között

szeged.liberty,Rorgosh
Én nem írtam egy szóval sem,hogy tíltsák meg a tornatermek bérbeadását,csak ha lehetősége van az államnak,önkormányzatnak átvállalni a bérleti díjat,vagy annak egy részét,akkor többen tudnának délután sportolni,mert olcsóbb lenne,de ez nem lenne kötelező.
Terhelheti az adóztatás csak a bérbevevőt,meg terhelheti a tornatermet is,csak legalább valakit terheljen,mert most zsebbe megy az egész,senki nem fizet semmit,a kölykök meg tévét néznek.

Max,Rorgosh
A foci vezetőket egyáltalán nem támogatná az állam.A focit is csak kölyök szinten.Ugyanazt akarjuk.

Dr.Stein (törölt) · http://republicator.blog.hu/ 2008.05.18. 19:03:24

Az imént elhangzott a híradóban, hogy a kormány 4 000 000 000 forintot költ a saját kommunikációjára (önreklám+lopás). Ennek fényében nehéz felndulás nélkül vitázni a tornatermek megadóztatásáról.

Corry 2008.05.18. 19:42:12

Ok a "mi kormányunk" ne költsön erre ennyit. Szerintem az, aki akarta megértette a kormány tevékenységének a lényegét.

A tornaterem bérlésénél pedig ugyanúgy kell eljárni, mint bármi más szolgáltatásnál. Ha nem ezt tesszük, akkor megint kivételekkel lesz tele az adórendszer, ezt pedig ne akarjuk, mert most sem jó így.

Rorgosh 2008.05.18. 21:09:38

Természetesen meg lehet adóztatni a terembérletet, nincs azzal gond. Azonban akkor az iskola 100%-ban működjön állami/önkormányzati (illetve alapítvány/egyház) támogatásból.
Mert az tényleg hülyén néz ki,hogy előírod számára: évente legyen egymllió ft bevétele (pontosabban ennyivel kevesebbet kap, mint ami a működéséhez feltétlenül szükséges), majd amikor teljesíteni akarja, azt mondot, ide az egymillióból kétszázezret....

morpho 2008.05.19. 00:51:52

Ha 100%-ban állami támogatásból működik az iskola,akkor nincs értelme megadóztatni a terembérletet,mert az olyan mintha X összeggel kevesebbet kapna az államtól.
Akkor,ha viszont kiadják a tornatermet egy külsős cégnek,akkor az már nem állami bevétel és utána adót kéne fizetni.A másik gond az,hogy a bérleti bevétel nem biztos,hogy az iskolánál csapódik le.Sok esetben az iskolavezetés követhetetlenül költi el ezt a pénzt,ami tulajdonképpen a gyerekektől folyik be számla nélkül.

LarryUnderwood 2008.05.19. 03:26:28

"Az a probléma ezzel a tornaterembérlettel,hogy a bérbeadó (iskola) összekacsint a bérlővel(sportszakkör) és a pénz zsebből zsebbe vándorol.Azt sem tudjuk pontosan,hopgy az iskolában ki veszi át és mit csinál vele.Az esetek többségében még szerződés sincs az iskola és a bérlő között"

Demagóg, primitív hülyeség. Magyarisztán, Balkán stb. ugye?
Ez így azt sugallja, hogy ez a bevett szokás, ez mindenhol így megy.
Nos, kedves miniszter úr, én tudok több olyan iskolát is (pedig nem vagyok tanár), ahol ez nem így megy. Senki nem kacsingat, a pénz pénztárcából páncélszekrénybe vándorol, szigorúan meg van határozva ki foglalkozik a pénzügyekkel.

"Sok esetben az iskolavezetés követhetetlenül költi el ezt a pénzt,ami tulajdonképpen a gyerekektől folyik be számla nélkül."

Sok esetben, az esetek többségében...
Azért ez ennél sokkal szigorúbb szabályok szerint folyik. Az persze igaz, hogy a befolyó összeggel kalkulálni kell és ezzel tényleg csökkentik az önkormányzatok a főösszeget, éppen emitt van, hogy néhol az iskola a szerződés mellett alapítványi támogatást is kér.
Két érdekesség:

Napjainkban egy fővárosi nagy tornaterem óránként ötezerért kibérelhető. Ez az összeg semmi akkor, ha tudjuk, hogy egy óra (50 perc) spinning egy embernek 1200-1400.-, vagy egy órára egy sáv bowling 6000.-

Ebben az évben az önkormányzatok csökkentették azt a tételt, amit az iskolák a kuka költségre, posta költségre (ez egy közös tétel) fordíthattak. Eddig az előirányzott összeg mondjuk évi 600-700 ezer forint volt. Ezt most lecsökkentették ~80!! ezer forintra. Mindenki nézze meg a szemét számláját! Ez egy iskolánál két-három hónap alatt elmegy szemétre. A nyolcadikosok jelentkezése idején ennyi a posta költség.
Ez a baj. Ész nélküli spórolás van, nem pedig hatékonyságnövelés. Így az iskolák próbálnak minden forintot megfogni, ez tény, de az, hogy összekacsintás, meg hogy zsebből-zsebbe, nos ez kategorikusan visszautasítandó.

LarryUnderwood 2008.05.19. 03:42:29

OFF:
Ha már a gyerekektől befolyó számla nélküli pénzről beszélgetünk, akkor azért megemlíteném, hogy sokkal nagyobb gond a különböző címeken szedett osztálypénz. Ezt aztán tényleg szedi mindenki össze-vissza, bár itt is pontos az elszámolás, hiszen egy szedi húsz-harminc szülő pedig árgus szemekkel lesi, hogy nem lop-e a tanító néni, merthát nyilván akar lopni, hiszen ez Magyarisztán, meg a Balkán stb. lásd fönt, ugyanazok a reflexek.
Persze azt is el kéne dönteni március 9.-e fényében, hogy hogyan álljon a nép az iskola pénz, sportszakkör pénz, ebéd befizetés stb. kérdéséhez, hiszen a szülők adóztak már egyszer, tehát itt kétszer kell fizetni, és azt nem lehet, az skandallum, erről már más ügyben szavaztunk... csak valahogy az iskola vonatkozásában ez senkit nem zavar. Talán, mert osztálypénz, ebédpénz mindig is volt.

ON

Ratius 2008.05.19. 10:36:23

Bocsánat, hogy monomániásként ismét és itt is szóba hozom az általam javasolt utalványrendszert, de nagyon ide vág. Ha a gyermeket nevelő szülők a családi támogatások egy részét a gyerekek nevére szóló sport-utalványban kapnák, akkor ezzel egyfelől lehetőséget kapnának a szegény gyerekek is arra, hogy részt vegyenek a sportszakkörökben, másrészt az adóeltitkolás kérdése is megoldódna. Mondjuk úgy, hogy a sportszakkör szervezője a tornaterem bérleti díját a beszedett utalványokban fizetné ki az iskolának, s az iskola válthatná be azokat pénzre az államnál.

candy · http://wunderbike.postr.hu 2008.05.19. 11:40:11

Esetleg lehetne megállapodásokat kötni különféle konditermekkel és egyebekkel, hogy diákkal ingyenes a használat, és ezzel csökkenthetnének adóalapot. Ráadásul így lehetőség lenne arra is, hogyha valaki egy távoli iskolában tanul, akkor mehessen haza enni, és utána meg kondizni a lakása közelébe...vagy sportolni vagy akármizni. Jó lenne amúgy a tömegsportot kivinni az iskolákból és ténylegesen tömegsporttá tenni. Középiskolában meg be lehetne vezetni azt a rendszert ami pl. főiskolán van, hogy van is tesióra, de aláírásért lehet kimenni az iskolából és pl. túrázni.

A biciklisbarát városok lennének a legfontosabbak sztem. Gazdasági minisztériummal megbeszélni, hogy a SUV-okra, illetve az extrém teljesítményű autókra extrém adókat vetni ki. Kinek kell a napi közlekedésbe 150 lóerőnél több? Vagy terepjáró a városba? Ezen járművek adója nyugodtan felkúszhatna száz vagy több százalékra. Az ebből befolyt pénzből pedig épülhatnének elkerülő és egyéb utak, amitől nem kell bemenni a városba csak azért, hogy átmenjenek rajt. A nagyobb városok, megyeszékhelyek agglomerációját bicikliutakkal kell összekötni velük. Pl. ha lenne bicikliút ér és bp között, akkor azt a húsz kilométert inkább biciklivel tenném meg, mint volánnal, közel annyi időbe telne mind a kettő úgyis. Városokon belül bicikliutak, de bicikliút az ne egy sárga csík legyen a járda közepén, hanem rendesen elválasztva gyalogostól. Főleg, hogy a gyalogosok gázhalmazállapotúak és mindig kihasználják a rendelkezésükre álló teret. Jó nézni mikor hatan mennek egymás mellett, ebből három bicikliúton. Kicsit visszatérve a testnevelésre: rendszeres biciklis közlekedésért lehessen felmentést kapni. Fősulin határozottan vicces, hogy felmenetenek tesiből olyan arcot, aki sakkegyesületi tag, én meg szenvedhetek azzal az évi nagyjából 1000-1500 kilométerrel amit a biciklimbe rakok...
Minden esetre biciklis közlekedésfejlesztés legyen elsődleges prioritasu. Amúgy meg ha elrejtunk egy GPS-t a biciklibe meg egy legalább GPRS képes mobilmodult, akkor van egy olyan biciklink amit le lehet követni műholdon keresztül.

morpho 2008.05.19. 14:14:53

LarryUnderwood
Lehet demagóg primitív hülyeségnek nevezni az igazságot,de attól az még igazság marad.
Lehet,hogy te tudsz olyan iskolát,ahol nem zsebbe fizetnek,nyílván van ilyen is,de kishazánkban sajnos egyáltalán nem ez a jellemző.Jó alaposan utánajártam ám a kérdésnek mielőtt leírtam.
A tornatermek bérleti díja nagyon változó.Van olyan,ahol 10ezret is elkérnek egy óráért.
Ami pedíg a pénz beszedését illeti,olyan példát is találtam,ahol a szertáros szedi be a pénzt a karateedzőtől.....
Az iskolák egyéb költségei illetve a gyerekek ebédpénze nem tartozik szigorúan a sport témakörébe.

Ratius
Az utalványrendszer szerintem is jó ötlet.

candy
Szerintem mi nem fogunk ebben a kérdésben vitába bonyolódni.Teljesen egyetértek.

LarryUnderwood 2008.05.19. 17:13:07

Akkor lássuk az utána járás erdményét.
Konkrét számokat. Hány iskolának a számairól beszélgetünk? Mennyi az átlagos éves bevétel? Mennyi az átlagos négyzetméter ár? Mennyi ami zsebbe megy (ezek ugye bűncselekmények)? A szabályok be nem tartása, vagy a szabályok hiánya vezetett oda a te általad készített statisztikáknál, hogy sok pénz megy zsebből-zsebbe? Stb., stb, stb.

Amíg ez nincs leírva, addig ez csak egy demagóg, a mostani közhangulatnak játszó iromány. Az "esetek többségében", "sok esetben", "összekacsint", "követhetetlenül költi" kifejezések pedig csak lózung gyűjteménynek nevezhető... akkor is ha azt igazságnak nevezzük.

"Az iskolák egyéb költségei illetve a gyerekek ebédpénze nem tartozik szigorúan a sport témakörébe."
Így van. Ezért volt OFF ON.

morpho 2008.05.19. 19:15:26

LarryUnderwood

A lózunggyüjteményről:
" én tudok több olyan iskolát is (pedig nem vagyok tanár), ahol ez nem így megy. Senki nem kacsingat, a pénz pénztárcából páncélszekrénybe vándorol, szigorúan meg van határozva ki foglalkozik a pénzügyekkel"

Melyik iskola az?Hol van?Ki fizeti a bérleti díjat?Kinek fizetiKinek a páncélszekrényébe vándorol és mennyi?????

A demagógiáról:
"Napjainkban egy fővárosi nagy tornaterem óránként ötezerért kibérelhető. Ez az összeg semmi akkor, ha tudjuk, hogy egy óra (50 perc) spinning egy embernek 1200-1400.-, vagy egy órára egy sáv bowling 6000.-"

Hol bérelhető ki ennyiért és ki akarja az iskolásokat bowlingozni vinni?Az agyaggalamblövészet még drágább!

Te akarod bebizonyítani,hogy neked van igazad.Tedd hát meg te.Azt mondani valamire,hogy máshogy van meg demagóg,a világ legegyszerűbb dolga.Bizonyítsd be,hogy igazad van.Ha ez összejön,akkor elküldöm neked a szertáros fényképét,aki lenyulja a lóvét az iskola helyett.Tudtál róla,hogy hálapénzt sem fizet senki?Vagy mégis?Bizonyítsd be! Az OFF nekem is feltűnt.Ezért küldd ezt legközelebb az oktatásügyhöz,vagy a szemétszállítás témáját a zöldtárcához.(tényleg,a szemétnél lemaradt az off)

Rorgosh 2008.05.19. 19:36:50

Candy
Az adóalapot hogyan csökkentenéd?! Ha ingyen veszi igénybe a diák a szolgáltatást, akkor - mivel nem fizet érte - az nem jelenik meg adóalapként.
Egy kis adóközgazdaságtan:
Adóalap = bevételek - kiadások

A másik: emeljük meg az extrém teljesítményű autók adóját! Miért is bünteted őket tovább? (Engem nem érint, még autóm sincsen) Most is többszörösen adóznak. (Gyurcsány amúgy már bevezette azt amit mondtál). Arról aligha ők tehetnek, hogy az általuk, lassan már uzsora jellegű adót a jelenlegi kormány nem út (többek között bicikliút) karbantartásra és fejlesztésre fordítja...
Emellett a forgalombiztonság sem indokol ilyen büntetést.... Jellemzően a kissebb teljesítményű járművek veszélysek a bonyolult forgalmi helyzetekben, mivel intenzív gyorsításra (amely sokszor jobban megoldaná a helyzetet) képtelenek. Ellenben vészfékezni, azt persze szoktak...
A SUV-ok pedig forgalombiztonsági szempontból szinte ideális járművek. Mivel a sofőr magasabban ül, így jobban átlátja a forgalmi helyzetet, és lehetősége van időben - és ami a legfontosabb: nyugodtan reagálnia a forgalmi helyzetekre. A legtöbb vezetni nem tudó cicababa ha nem is ezért veszi/veteti meg (bár ez sem ritka), de ezért marad mellette.

LarryUnderwood 2008.05.19. 22:37:47

"Te akarod bebizonyítani,hogy neked van igazad.Tedd hát meg te.Azt mondani valamire,hogy máshogy van meg demagóg,a világ legegyszerűbb dolga.Bizonyítsd be,hogy igazad van."

Ez jó.
Ezt a posztot te írtad. Én véleményezem. Én nem akarok bebizonyítani semmit, csak véleményeztem az általad leírtakat. Szerintem ne kapd föl a fizet.

morpho 2008.05.20. 02:05:14

Ha fizet, nem kapom fel.Ha nem fizet, felkapom.

candy · http://wunderbike.postr.hu 2008.05.21. 19:24:34

A SUV-ok pedig forgalombiztonsági szempontból szinte ideális járművek.

Eltekeintve attól, hogy hamis biztonságérzetet adnak, hjlamosak oldalra borulni, ha belemennek valakibe, akkor az illető nem fogja rosszul érezni magát, ja, és lényegesen veszélyesebbek a gyalogosokra, mint bármi más.

Már el is kezdem sajnálni az extrém teljesítményű autók tulajdonosait...amúgy nem mondja már nekem senki, hogy egy egy tonnás autót nem képoes 150 ló megfelelően vinni...Mellesleg a suv egy kitalált kaetgória, tényleges alap nélkül. Csak mindenki örül, ha maffiózónak nézik.

Adóalapot én a különféle konditermekre mondtam, nem diákra, kicsit rosszul volt fogalmazva, sry